Privātums un datu apstrāde

Šis paziņojums ir pieejams jums — arī saskaņā ar Art. 13. pantu Eiropas Regulā 2016/679 par personas datu aizsardzību (“Regula” vai “VDAR”) un Likumdošanas dekrētu. 30/06/2003 n. 196 (“Privātuma kodekss”), un turpmākos grozījumus un papildinājumus – E-taras di Pizzolitto L. ar juridisko adresi Pulsano (TA), izmantojot Cavour n.55, kā jūsu personas datu datu pārzinis. Šīs politikas mērķis ir informēt lietotāju par viņu personas datu apstrādes metodēm.

Apstrādāto datu veids

Tīmekļa vietne piedāvā informatīvu un dažreiz interaktīvu saturu. Tādējādi, pārlūkojot vietni, E-taras varēs iegūt informāciju par apmeklētāju šādos veidos:

Navigācijas dati

Datorsistēmas un programmatūras procedūras, kas tiek izmantotas šīs vietnes darbībai, normālas darbības laikā iegūst dažus personas datus, kuru pārraide ir saistīta ar interneta sakaru protokolu izmantošanu. Šajā datu kategorijā ietilpst: IP adreses, izmantotās pārlūkprogrammas veids, operētājsistēma, to vietņu domēna nosaukums un adreses, no kurām tika veikta piekļuve, informācija par lapām, kuras vietnē apmeklējuši lietotāji, piekļuves laiks, laiks, kas pavadīts viena lapa, iekšējā ceļa analīze un citi parametri, kas saistīti ar operētājsistēmu un lietotāja IT vidi.

Papildu datu kategorijas

Šie ir visi personas dati, ko apmeklētājs sniedz vietnē, piemēram:

 • Aizpildot veidlapu pirkuma pasūtījuma veikšanai;
 • Aizpildot veidlapu, ar kuras palīdzību pieprasīt informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai saziņas pieprasījumu;
 • Aizpildot veidlapu, lai pieprasītu preču atgriešanu vai apmaiņu saistībā ar veikto pasūtījumu;
 • Rakstot uz mūsu vietnē norādītajām e-pasta adresēm, lai pieprasītu informāciju;
 • Piekļūstot rezervētai zonai un/vai pakalpojumam;
 • Aizpildot veidlapu, lai iesniegtu savu dzīves aprakstu;
 • Aizpildot veidlapu, lai saņemtu mūsu biļetenu un mārketinga paziņojumus;
 • Lai sniegtu atbildes, izmantojot atbalsta/tērzēšanas veidlapu;
 • Aizpildot veidlapu, lai reģistrētos kādai no E-taras iniciatīvām (piem., pasākumiem).

Apstrādes mērķis

Sniegtie dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • Nodrošināt lietotāja pieprasītās preces, pārvaldīt lietotāja noslēgtos līgumus, veikt ar to saistītās administratīvās, grāmatvedības, fiskālās un juridiskās saistības, kā arī apstrādāt lietotāja pārsūtītos pieprasījumus. Šiem nolūkiem veiktā apstrāde ir nepieciešama līgumsaistību izpildei, un tai nav nepieciešama īpaša ieinteresētās puses piekrišana.
 • Noteikt mūsu platformu, mūsu piedāvāto produktu un pakalpojumu lietošanas pieredzi un nodrošināt pareizu tīmekļa lapu un to satura darbību. Šiem nolūkiem veiktā apstrāde ir balstīta uz Datu pārziņa leģitīmajām interesēm.
 • Īpašnieka interesēs sūtīt komerciālus paziņojumus saistībā ar akcijām un/vai piedāvājumiem; šiem nolūkiem veiktā apstrāde tiek veikta ar īpašu lietotāja piekrišanu.
 • Izsekojiet dalību organizētajos pasākumos.

Personas datu kopīgošana un pārsūtīšana

E-taras apkopotie dati tiks kopīgoti tikai iepriekšminētajiem nolūkiem; mēs neizpaudīsim un nenodosim jūsu personas datus trešajām personām, kas nav norādītas šajā Privātuma politikā. Mūsu darbības laikā un tikai tiem pašiem mērķiem, kas minēti šajā Privātuma politikā, jūsu personas dati var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām:

 • Uzņēmuma darbinieki;
 • pakalpojumu sniedzēji (piemēram, IT sistēmu nodrošinātāji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, datubāzu nodrošinātāji un konsultanti);
 • Valsts administrācijas juridiskiem nolūkiem;
 • jebkura publiska un/vai privāta struktūra, kurai ir nepieciešams paziņot jūsu personas datus saistībā ar iepriekš norādītajiem mērķiem.

Atjauninātais datu apstrādātāju saraksts ir pieejams Datu pārziņa juridiskajā birojā un tiks sniegts pēc rakstiska pieprasījuma.

Šī Privātuma politika ir piemērojama arī datu pārsūtīšanas gadījumā uz trešajām valstīm, kurās datu aizsardzības līmenis atšķiras no Eiropas Savienības līmeņa: jebkura personas datu nodošana trešajām personām tiks veikta tikai pēc tam, kad par to ir informēta un, ja nepieciešams, pēc jūsu piekrišanas saņemšanas. Jebkāda datu pārsūtīšana uz valstīm, kuras nav Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par atbilstību, notiek, pamatojoties uz līgumiem, kuros tiek izmantotas Eiropas Komisijas pieņemtās standarta līguma klauzulas vai citas atbilstošas ​​garantijas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Personas datu aizsardzība

E-taras di Pizzolitto L. ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošības un konfidencialitātes līmeni. Šie pasākumi ņem vērā:

 • jaunākās tehnoloģijas;
 • tā ieviešanas izmaksas;
 • datu raksturs;
 • ārstēšanas risks.

Mērķis ir aizsargāt tos no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas vai pārveidošanas, nejaušas nozaudēšanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves, kā arī no cita veida nelikumīgas apstrādes.

Turklāt, pārvaldot jūsu personas datus, E-taras:

 • vāc un apstrādā personas datus, kas ir adekvāti, atbilstoši un nav pārmērīgi atbilstoši iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, un nodrošina, ka šādi personas dati paliek atjaunināti un precīzi.

Datu saglabāšanas laiki

Neierobežojot jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi un/vai pieprasīt to dzēšanu, E-taras di Pizzolitto L. saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti. un saņemts , vai lai atbilstu juridiskajām vai normatīvajām prasībām.

Kad šis periods beigsies, jūsu personas dati tiks noņemti no E-taras di Pizzolitto L aktīvajām sistēmām.

Jūsu likumīgās tiesības

Tiesības, kas saistītas ar personas datiem, ko E-taras di Pizzolitto L. apstrādā, ir:

 • TIESĪBAS UZ LABOJUMU. Jūs varat saņemt labojumus personas dati, kas attiecas uz jums vai ko esat mums paziņojuši. E-taras di Pizzolitto L. pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka tās rīcībā esošie personas dati ir precīzi, pilnīgi, atjaunināti un atbilstoši, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju;
 • TIESĪBAS UZ IEROBEŽOJUMU. Jūs varat saņemt savu personas datu apstrādes ierobežojumu, ja: - Jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti laika posmā, kurā E-taras di Pizzolitto L. ir jāpārbauda to pareizība; - apstrāde ir nelikumīga un jūs pieprasāt savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu; - E-taras di Pizzolitto L. vairs nav jāsaglabā jūsu personas dati, bet - - - Jums tie ir nepieciešami, lai noskaidrotu, īstenotu vai aizstāvētu savas tiesības tiesā vai - Jūs iebilstat pret apstrādi, kamēr E-taras di Pizzolitto L. pārbauda, ​​vai tās likumīgie iemesli ir svarīgāki par jūsu.
 • TIESĪBAS PIEKĻŪT. Jūs varat lūgt E-taras di Pizzolitto L. informāciju par personas datiem, kas tiek glabāti attiecībā uz jums, tostarp informāciju par to, kuras personas datu kategorijas E-taras di Pizzolitto L. pieder vai pārvalda, kādam nolūkam tie tiek izmantoti, kur tie tika vākti. (ja ne jūs tieši), un kam tie, iespējams, ir paziņoti;
 • TIESĪBAS UZ PĀRVESTĪBU. Pēc Jūsu pieprasījuma E-taras di Pizzolitto L. nosūtīs Jūsu personas datus citam Datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, ar nosacījumu, ka apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai ir nepieciešama līguma izpildei;
 • TIESĪBAS ATCELT. Jūs varat saņemt no E-taras di Pizzolitto L. savu personas datu dzēšanu, ja: - personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; - Jums ir tiesības iebilst pret turpmāku Jūsu personas datu apstrādi un izmantot šīs tiesības iebilst; - Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Ja vien apstrāde nav nepieciešama juridisku pienākumu, likuma vai juridisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.
 • TIESĪBAS UZ OPOZĪCIJU. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja apstrāde nav balstīta uz jūsu piekrišanu, bet gan uz NENCINI SPORT S.p.A. likumīgajām interesēm. vai trešajām personām. Šādos gadījumos E-taras di Pizzolitto L. vairs nesaglabās jūsu personas datus, ja vien nebūs iespējams pierādīt pārliecinošus un likumīgus iemeslus, dominējošu interesi par apstrādi vai novērtēšanu vai tiesību izmantošanu vai aizstāvību tiesas sēdē. Ja iebilstat pret apstrādi, lūdzu, norādiet, vai plānojat dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi;
 • TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU. Ja tiek uzskatīts, ka tiek pārkāpts spēkā esošais likums par privātumu, varat iesniegt sūdzību savas valsts vai vietas, kur iespējamais pārkāpums, kompetentajām iestādēm.

Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas

Jebkuras turpmākas izmaiņas vai papildinājumi personas datu apstrādē, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā, tiks informētas, izmantojot parastos saziņas kanālus, ko izmanto E-taras di Pizzolitto L. (piemēram, izmantojot e-pastu vai vietni).

Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Izmantot pantos minētās tiesības. 15 ff. VDAR, jūs varat sazināties ar datu kontrolieri E-taras di Pizzolitto Luciano, kura juridiskā adrese ir Pulsano (TA), izmantojot Cavour, n.55, nosūtot e-pastu uz privacy@etarastore.it. Ar personas datu aizsardzības inspektoru var sazināties, izmantojot e-pasta adresi dpo@etarastore.it.

Atklājiet mūsu starptautisko tīklu

Mēs piegādājam uz 28 valstīm, vairāk nekā 200 000 produktu. Esiet informēts, abonējiet biļetenu.

Array